Saya telah mengambil keputusan untuk mengadakan grup peminat Siri Bercakap Dengan Jin di Facebook, selain di Multiply. Ini antara lain untuk memperkenalkan kewujudan grup peminat ini dengan lebih luas, selain memastikan halaman-halaman blog dan web peminat ini akan terbit di muka awal jika dicari menerusi Google dan lain-lain.

Halaman peminat di Multiply masih menjadi halaman utama, dan halaman peminat di Facebook hanyalah merupakan front sahaja. Bahan-bahan projek imbasan dan suntingan siri-siri ini berada di Multiply.

Oleh kerana saya mengadakan grup di Facebook, maka saya juga terdaftar didalamnya, walaupun saya tidak berminat untuk dikenali secara peribadi.

Halaman grup di Facebook ialah http://www.facebook.com/group.php?gid=46635801309&ref=mf

Advertisement